Home 2017.03.05 – 05 – Kagetsu vs. Io Shirai (World of Stardom Championship)