Home 2017.03.05 – 06 – Hiroyo Matsumoto & Jungle Kyona vs. Kairi Hojo & Yoko Bito (Goddesses of Stardom Championships)