Home 2017.07.23 – 02 – Kaori Yoneyama & Natsuko Tora vs. Gabby Ortiz & Xia Brookside