Home 2017.07.23 – 06 – Michiko Ohmukai, Konami & Yoko Bito vs. Kris Wolf, Kagetsu & Hana Kimura