Home 2017.07.30 – 03 – Team Jungle (Natsuko Tora & Kaori Yoneyama) vs. Oedo Tai (Hana Kimura & Kris Wolf)