Home 2017.09.02 – 02 – HZK & AZM vs. Starlight Kid & Shiki Shibusawa vs. Jungle Kyona & Natsuko Tora vs. Mari Apache & Yoko Bito