Home 2017.10.01 – 04 – Jungle Kyona & Natsuko Tora vs. Takumi Iroha & Rin Kadokura