Home 2017.10.01 – 05 – Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Tam Nakano) vs. Queen’s Quest (Io Shirai, AZM & HZK)