Home 2017.10.21 – 05 – Yoko Bito, Io Shirai & Hiromi Mimura vs. Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Kris Wolf)