Home 2017.10.29 (Show 2) – 04 – Chupa Panda (HZK), Iotica (Io Shirai) & Mini Iotica (AZM) vs Aloha Beat (Yoko Bito), Wan-Chan (Konami) & Shout Woman (Hiromi Mimura)