Home 2017.11.04 – 04 – Shiki Shibusawa & Natsuko Tora vs. Oedo Tai (Kagetsu & Hana Kimura)