Home 2017.11.19 – 07 – Io Shirai vs. Yoko Bito (Wonder of Stardom Championship)