Home 2017.12.03 – 04 – Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu) vs. Natsuko Tora, Jungle Kyona & Yoko Bito