Home 2017.12.10 – 03 – Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura, Kris Wolf & Sumire Natsu) vs. Jungle Kyona, Hiromi Mimura, Konami & Mari Apache