Home 2017.12.22 – 03 – Team Jungle (Natsuko Tora, Hiroyo Matsumoto & Kaori Yoneyama) vs. Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu)