Home 2017.12.24 – 01 – Kaori Yoneyama & Ruaka vs. Hanan & Shiki Shibusawa