Home 2018.01.05 – 01 – Kaori Yoneyama & Shiki Shibusawa vs. Hiromi Mimura & Konami