Home 2018.01.06 – 01 – Konami & Hiromi Mimura vs. Shiki Shibusawa & Mari Apache