Home 2018.01.07 – 04 – Oedo Tai (Kagetsu & Sumire Natsu) vs. Team Jungle (Jungle Kyona & Natsuko Tora)