Home 2018.01.13 – 03 – Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu) vs. Nicole Savoy, Xia Brookside & Kay Lee Ray