Home 2018.02.24 (Show 1) – 02 – Tam Nakano & Shiki Shibusawa vs. Oedo Tai (Hana Kimura & Sumire Natsu)