Home 2018.02.24 (Show 1) – 04 – Momo Watanabe & Io Shirai vs. Hiromi Mimura & Konami