Home 2018.03.04 – 07 – Oedo Tai (Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu) vs. Tam Nakano, Mayu Iwatani & Jungle Kyona