Home 2018.04.01 – 06 – Faby Apache, Mari Apache & Natsumi vs. Shiki Shibusawa, Natsuko Tora & Saki Kashima