Home 2018.04.01 – 09 – Io Shirai & Tam Nakano vs. Oedo Tai (Kagetsu & Natsu Sumire) (Exploding Bat Death Match)