Home 2018.05.05 – 03 – STARS (Jungle Kyona, Shiki Shibusawa & Natsuko Tora) vs. Oedo Tai (Hazuki, Hana Kimura & Brandi Rhodes)