Home 2018.05.06 – 04 – Queen’s Quest (Io Shirai & Momo Watanabe) vs. Oedo Tai (Kagetsu & Hazuki)