Home 2018.05.06 – 05 – STARS (Mayu Iwatani, Tam Nakano, Saki Kashima, Shiki Shibusawa & Natsumi) vs. STARS (Jungle Kyona, Natsuko Tora, Kaori Yoneyama, Mari Apache & Candy Floss)